Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Các yêu cầu tuyển dụng theo từng lĩnh vực được thông báo dưới

Đăng ký ngay

Liên tục tuyển dụng

  • Chuyên viên thiết kế ngành may mặc, thời trang.
  • Nhân viên kỹ thuật ngành may mặc.
  • Nhân viên thị trường, marketing
  • Nhân viên văn phòng.